ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2020

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 η οποία θεωρείται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο νέο Γραφείο του Συλλόγου (οδός Ικτίνου 3 & Προμηθέως ΦΥΛΗ (350μ. από την έξοδο 6 της Αττικής οδού και τον σταθμό του Προαστιακού «Ανω Λιόσια»).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Άρθρο 25 του καταστατικού: Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή των δύο τελευταίων ετών. 

          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού

Φυλή,  07 Φεβρουαρίου  2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                           Ο Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ                                     ΔΡΟΣΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΗΣ