ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2019 όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία 50%+1. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 10:00 π.μ. με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, στο νέο Γραφείο του Συλλόγου (οδός Ικτίνου 3 & Προμηθέως, Δήμος Φυλής (350μ. από την έξοδο 6 της Αττικής οδού και τον σταθμό «’Ανω Λιόσια» του Προαστιακού)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός Πεπραγμένων του έτους 2019 (από 17-12-2018)
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019 (από 17-12-2018)
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση – έγκριση απολογισμών – απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020
  7. Άλλα θέματα

Φυλή, 5 Νοεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ                                     ΔΡΟΣΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΗΣ