Ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α., διοργανώσει σεμινάριο κατάρτισης στη συνοδεία ομάδας για τα σωματεία Αττικής. Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν ενήλικα μέλη των σωματείων της Ε.Ο.Ο.Α., υπό τις προϋποθέσεις του ισχύοντος εκπαιδευτικού κανονισμού. Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια δυο Σαββατοκύριακα, θα περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα σε αίθουσα, πρακτική εξάσκηση στο πεδίο και θα πραγματοποιηθεί στην Πάρνηθα και τον Παρνασσό.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να συνοδεύουν ομάδες μελών συλλόγων σε αναβάσεις όπου δεν απαιτείται η χρήση ασφαλιστικών μέσων στα πλαίσια των Ορειβατικών Συλλόγων στους οποίους ανήκουν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί  βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Σεμιναρίου Αρχηγών Αναβάσεων της ΕΟΟΑ (η βεβαίωση δεν αποτελεί Επαγγελματικό Τίτλο).

 

 Υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι ο κ. Γιώργος Βουτυρόπουλος, Ομοσπονδιακός Εκπαιδευτής Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Οδηγός Βουνού, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού.

 Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια σύντομη επανάληψη σε όλα τα αντικείμενα που περιγράφονται στην ύλη της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων με έμφαση στα ακόλουθα :

 • Ψυχολογία της ομάδας και η επίδραση του «φυσικού» Αρχηγού.
 • Αρχές συνοδείας και ψυχολογίας της ομάδας.
 • Αντιμετώπιση Κρίσεων.
 • Ασύρματη Επικοινωνία.
 • Προγραμματισμός και προετοιμασία διαδρομών

 Προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ο.Ο.Α : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων και διαθέτουν πιστοποιημένη ορειβατική δράση τουλάχιστον δύο (2) ετών στα ελληνικά βουνά. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο έχουν και όσοι δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων, αλλά διαθέτουν πιστοποιημένη από το Σωματείο τους ορειβατική δράση τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα ελληνικά βουνά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής – παρέχεται από το Σύλλογο,
 2. μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,
 3. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
 4. δελτίο μέλους σωματείου (ορειβατική ταυτότητα)
 5. βεβαίωση υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο ή γενικό ιατρό.
 6. Ασφάλιση ζωής έναντι ατυχήματος (αναλαμβάνει την ασφάλιση σε ανάλογη

εταιρεία ο διοργανωτής σύλλογος)

Ο Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης να ασφαλίσει τους συμμετέχοντες έναντι ορειβατικού ατυχήματος. Για την έγκαιρη διαδικασία της ασφάλισης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, είναι απαραίτητο να έχει εξοφληθεί το κόστος του Σεμιναρίου μέχρι τις 5/4/16. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί στο Σύλλογο μέχρι τις 5/4/16 προκειμένου να δοθεί ο φάκελος στην Ε.Ο.Ο.Α.

 Το κόστος του Σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ και προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του διοργανωτή Συλλόγου μέχρι την 5/4/2016 για τα έξοδα εκπαίδευσης.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό. Οι μετακινήσεις για τις 9 και 10/4/16 θα γίνουν ιδιωτικά μέσα (Ι.Χ.) των εκπαιδευόμενων. Για τη  μεταφορά στον Παρνασσό (στο καταφύγιο Δέφνερ) εάν υπάρξουν πολλοί συμμετέχοντες, θα χρησιμοποιηθεί πούλμαν

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Σάββατο 9 Απριλίου 2016 (Φυλή, γραφεία ΕΠΟΣ)

 

08:00-0900: Προγράμματα αναβάσεων στα πλαίσια της ΕΟΟΑ

09:00-11:30: Συνοδεία ομάδας στο βουνό

11:30-12:00: Διάλλειμα

12:00-13:00: Ορειβατική ηθική και δεοντολογία

13:00-14:00: Προστασία ορεινού περιβάλλοντος

14:00-15:00: Ορειβατικός εξοπλισμός

 

Κυριακή 10 Απριλίου 2016 (Φυλή-Πάρνηθα)

 

08:00-15:00: Συνοδεία ομάδας στο πεδίο, κίνηση σε εκτεθειμένο πεδίο-ασφάλεια.

Σάββατο 23 Απριλίου 2016 (Παρνασσός κατ.)

09:00-14:00: ανάβαση στη κορυφή τεχνικές κίνησης σε χιονισμένο πεδίο

14:00-15:00: επιστροφή στο κτφ ξεκούραση

15:00-16:00: ο καιρός στο βουνό

16:00-18:00: Κίνδυνοι στο βουνό και διαδικασίες αντιμετώπισης τους

18:00-20:00: Προσανατολισμός με χάρτη - πυξίδα

 

Κυριακή 24 Απριλίου 2016 (Παρνασσός)

08:00-12:00: Άσκηση προσανατολισμού

12:00-14:00: Τεχνικές μεταφοράς τραυματία

14:00-15:00: τεστ αξιολόγησης, λήξη σεμιναρίου

Περισσότερες πληροφορίες συγκέντρωση δικαιολογητικών και αιτήσεις συμμετοχής:       Δημήτρης Πετράκης κ. 6948305702